theiatours@theiatours.com +359 878 976 009

Горещите извори Хуацинчи

Горещите минерални извори Хуацинчи се намират извън границите на Сиан, на около 25 километра в североизточна посока от града. Около тях е изграден бившата зимна императорска резиденция. Фактът, че тук е било императорското седалище, предполага огромната историческа наситеност на събития в тази чудно красива природна местност около Сиан .