theiatours@theiatours.com +359 878 976 009

Застраховка „Помощ при пътуване“

Времето за Вашето голямо приключение наближава. Взели сте всичко: паспорт, билети, …
Но, не забравяте ли нещо?

Застраховката за пътуване, защитната мрежа, ако нещо се обърка, трябва да бъде на първо място в списъка Ви.
Тея Турс Ви предлага застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на Дженерали Застраховане АД.

Всеки, който е сключил своята туристическа застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ в Дженерали Застраховане може да разчита на помощ от застрахователя за покриване на медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване, за покриване на разходи, свързани с удължаване или съкращаване на престоя в чужбина, за застрахователно обезщетение при трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, при нужда от правна помощ по време на пътуването извън странaта, при кражба чрез взлом или погиване на личния багаж и други.

Свържете се с нас, за да получите повече информация и ценова оферта.

generali logo