theiatours@theiatours.com +359 878 976 009

Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018 год. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на обработващ лични данни по предоставяне на туристически услуги, ТЕЯ ТУРС ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

ТЕЯ ТУРС ООД е Администратор на лични данни и длъжностно лице по защита на личните данни

Наименование: ТЕЯ ТУРС ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203492362
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1510, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 177, вх. В, ап. 50
Данни за кореспонденция: гр. София, 1510, жк. „Хаджи Димитър“, бл. 177, вх. В, ап. 50
E-mail: s.office@theiatours.com
Телефон: +359 2 878 976 009

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ТЕЯ ТУРС ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ТЕЯ ТУРС ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 2. Изпълнение на задълженията на ТЕЯ ТУРС ООД по договор с Вас;
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ТЕЯ ТУРС ООД;
 4. За целите на легитимния интерес на ТЕЯ ТУРС ООД.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД е обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които предоставяме за обработка на трети лица, за да Ви предоставим услугите, ТЕЯ ТУРС ООД действа в качеството си на администратор на лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ТЕЯ ТУРС ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 1. създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 2. индивидуализация на страна по договора;
 3. регистрация на участник в събитие, организирано от ТЕЯ ТУРС ООД;
 4. счетоводни цели;
 5. статистически цели;
 6. защита на информационната сигурност;
 7. обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 8. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и др.
 9. подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ТЕЯ ТУРС ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 1. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ТЕЯ ТУРС ООД?

Чл. 3. (1) ТЕЯ ТУРС ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 1. Регистрация на потребителски профил в резервационната система на компанията в изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги, регистрация на потребителски профил в резервационна система на контрагент на ТЕЯ ТУРС ООД (ако е необходимо) в изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги и др. – целта на тази операция е осъществяване и проследяване на избраната от Вас услуга. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за туристическа услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 2. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такъв;
 4. Регистрация на потребител в платформите на компанията и сключване на договор за предоставяне на услуга по създаване на резервации и достъп до цени и наличност за хотели и самолетни билети.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, личен документ (лична карта, паспорт и др.))
  1. Цел, за която се събират данните: 1) Осигуряване на резервация за пътуване или престой или и двете; 2) Регистрация на потребител; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 4) за създаване на потребителски профил в резервационните платформи на компанията.
  2. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ТЕЯ ТУРС ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 2. Други данни, които ТЕЯ ТУРС ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ТЕЯ ТУРС ООД събира данни за използвания IP адрес.
  1. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  2. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 3. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  1. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на туристически услуги.
  2. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и резервация през уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ТЕЯ ТУРС ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ТЕЯ ТУРС ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ТЕЯ ТУРС ООД от лицата, за които се отнасят или от администратори на лични данни, упълномощени от тях.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ТЕЯ ТУРС ООД съхранява Вашите лични данни за срок от 7 (седем) години считано от завършването на последната използвана услуга, освен в случаите, в които е предвиден друг срок, съгласно приложимото законодателство. След изтичането на този срок, ТЕЯ ТУРС ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ТЕЯ ТУРС ООД или друго.

(3) ТЕЯ ТУРС ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока посочен по – горе.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ТЕЯ ТУРС ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ТЕЯ ТУРС ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен и няма да можете да използвате предлаганите услуги.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ТЕЯ ТУРС ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с профила си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ТЕЯ ТУРС ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ТЕЯ ТУРС ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ТЕЯ ТУРС ООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от ТЕЯ ТУРС ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ТЕЯ ТУРС ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ТЕЯ ТУРС ООД;
 6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ТЕЯ ТУРС ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ТЕЯ ТУРС ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ТЕЯ ТУРС ООД.

(4) ТЕЯ ТУРС ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ТЕЯ ТУРС ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ТЕЯ ТУРС ООД да провери точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. ТЕЯ ТУРС ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ТЕЯ ТУРС ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ТЕЯ ТУРС ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ТЕЯ ТУРС ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ТЕЯ ТУРС ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ТЕЯ ТУРС ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ТЕЯ ТУРС ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ТЕЯ ТУРС ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ТЕЯ ТУРС ООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 1. е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на резервация/покупка на туристическа услуга (пътуване или престой) и след подадена заявка от Ваша страна, ТЕЯ ТУРС ООД предава необходимата информация към съответния собственик на услуга, който обработва Вашите данни като администратор за целите на осигуряване на заявената от Вас услуга.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави, ако това не е изрично необходимо за осигуряване на заявената от Вас услуга.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20. (1) Когато възлагате на ТЕЯ ТУРС ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ТЕЯ ТУРС ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на ТЕЯ ТУРС ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством_anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, осигуряват коректен достъп до промоции и менюта, запомнят предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.