theiatours@theiatours.com +359 878 976 009

Баган

На брега на река Иравади в област Мандалай, Мианмар се намира древния исторически град Баган. От 9-ти до 13-ти век той е бил столица на Кралство Паган, както политически, икономически и културен център на Империя Паган. По време на разцвета на кралството между 11-ти и 13-ти век, владетелите от Баганската династия издигнали в равнината над 10 000 храма, ступи, пагоди и манастири. От тях около 2 200 са запазени и до днес. По-малките са обрасли с трева, но други като централният храм Ананда са не само грандиозни по своето същество, но и са образец за много от другите сгради в по-късен етап.